Felvételi eljárás

 • 1. Felvételi tájékoztató

  A felvételi elbírálás során a tanulók rangsorát valamennyi osztályunkban az általános iskola 7. év végi és 8. félévi érdemjegyei alapján állítjuk össze, központi felvételire nincs szükség. A preferált tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv.

  Felvételi tájékoztatónk megtekinthető, illetve letölthető!

  2017/2018. tanévben induló osztályok

  SZAKGIMNÁZIUM

  Tagozatkód

  Tanulmányi terület megnevezése

  Képzési idő

  0311

  Két tanítási nyelvű német-magyar Turisztika ágazat

  1+4+1 év

  0312

  Két tanítási nyelvű angol-magyar Kereskedelem ágazat

  1+4+1 év

  0313

  Vendéglátóipar ágazat

  4+1 év

  0314

  Kereskedelem ágazat

  4+1 év

  SZAKKÖZÉPISKOLA

  Tagozatkód

  Tanulmányi terület megnevezése

  Képzési idő

  0321

  Szakács

  3+2 év

  0322

  Pincér

  3+2 év

  0323

  Cukrász

  3+2 év

  0324

  Eladó

  3+2 év

  Figyelem! A beiskolázási tájékoztató a 2016. szeptemberében hatályos jogszabályok alapján készült, és tartalmazza az intézmény által meghirdetendő tanulmányi területeket a középiskolai felvételi szoftverben rögzítettekkel összhangban.

 • 2. Pályaválasztási és képzési kiállítás

  2016. november 9-10-én került megrendezésre a pályaválasztási és képzési kiállítás,
  ahol természetesen iskolánk is bemutatkozott.

  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás

 • 3. Nyílt nap

  Iskolánkban 2 alkalommal szervezünk nyílt napot!

  2016. november 17-én, csütörtökön
  2016. november 24-én, csütörtökön

  Mindkét alkalommal 14:30-kor kezdődik egy tájékoztató az aulában, majd lehetőség nyílik az iskolai életbe való betekintésre, tantermek, szaktantermek látogatására.

 • 4. Jelentkezés

  Legkésőbb 2017. február 15-éig az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak!

 • 5. Ideiglenes felvételi jegyzék

  2017. március 10-éig ide kerül feltöltésre az ideiglenes felvételi jegyzék, melyet természetesen iskolánkban is meg lehet tekinteni nyomtatott formában. Fontos, hogy a jegyzék nevet nem tartalmaz, csak OM azonosítót, és jeligét. Keresni is csak ezen utóbbiak szerint lehet majd!

  A jegyzék két verzióban érhető el.

  1. Kereshető formában, az OM azonosító, vagy jelige megadását követően a program megadja a rangsort, rangsorokat a kódokhoz. Ezen verzióhoz Excel programra van szükség!

  Ideiglenes felvételi jegyzék - kereshető - 2017 (xlsx)

  2. PDF formátumban tartalmazza az összes jelentkező OM azonosítóját, jeligéjét, és rangsorát. Keresni a Ctrl + F billentyűkombinációval lehet.

  Ideiglenes felvételi jegyzék 2017 (pdf)

 • 6. Módosítási lehetőség

  Az általános iskola 2017. március 16, 17-én (csütörtökön és pénteken) egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülõ közösen módosíthassa a jelentkezési sorrendet tartalmazó tanulói adatlapot. Ez a lehetõség azért fontos, mert a felvételi eljárás során a tanulók és szüleik sok olyan tapasztalatra tesznek szert, amelynek alapján eredeti elképzelésük megváltozhat.

  Ha a tanuló több iskolába vagy több tagozatra jelentkezett és a neve több helyen is szerepel a felvehetõ tanulók névsorában, akkor az ideiglenes felvételi jegyzékek ismeretében szabadon dönthet, hogy megmarad az eredeti elképzelése mellett, vagy más sorrendet alakít ki a választott tagozatok, illetve iskolák között. Ez utóbbi esetben módosított tanulói adatlapot kell kitöltenie.

  Ha a tanuló az általa fontosnak tartott helyeken nagyon hátul szerepel a rangsorban, célszerû megpróbálnia az iskolákkal egyeztetve olyan tanulmányi területet találni, amire nagyobb eséllyel veszik fel.

  A módosítás során az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett iskolához újabb tanulmányi terület (osztály, fél osztály, csoport) írható be, illetõleg az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhetõk. Új tanulmányi terület csak az érintett középfokú iskolával történt elõzetes egyezetés alapján jelölhetõ meg, de új iskolát egyáltalán nem lehet beírni!

  Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni.

  A módosítás egy új módosító tanulói adatlap kitöltésével történik a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti.

 • 7. Felvétel

  Az iskola 2017. április 19-én kapja meg az egyeztetett felvételi jegyzéket, majd ezt követően minden iskolánkba jelentkezett diák legkésőbb 2017. április 26-áig tértivevényes levélben kap értesítést a felvételről, vagy elutasításról.

 • 8. Rendkívüli felvételi

  Iskolánk a 2017/2018. tanévre rendkívüli felvételi eljárást hirdet!

  Jelentkezni 2017. május 18-áig folyamatosan lehet a honlapról letöltött jelentkezési lap kitöltésével. A jelentkezési lapot az iskola titkárságán papír alapon kérjük leadni. Döntés 2017. május 19-én lesz, melyről írásban értesítjük a jelentkezőket.

  Tanulmányi területek listája

  Kód Rövid leírás Jelentkezési lap
  0312 Szakgimnázium
  Két tanítási nyelvű magyar-angol
  1+4+1 év
  Kereskedelem ágazat
  Letöltés
  0314 Szakgimnázium
  4+1 év
  Kereskedelem ágazat
  Letöltés
  0324 Szakközépiskola
  3+2 év
  Eladó
  Letöltés
 • 9. Beiratkozás

  A beiratkozás 2017. június 23-án 8-12 óráig lesz.

Időpontok a középfokú felvételi eljárásban a 2016/2017. tanévben (kivonat)

 

Határidők

Feladatok

4.

2016. 10. 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében - Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

5.

2016. 10. 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

6.

2016. 10. 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

12.

2017. 01. 21.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

18.

2017. 02. 15.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

21.

2017. 03. 10.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

22.

2017. 03. 16- 17.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

23.

2017. 03. 20.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

24.

2017. 03. 23.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

27.

2017. 04. 04.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

28.

2017. 04. 07.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.

29.

2017. 04. 19.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

30.

2017. 04. 26.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

31.

2017. 05. 08- 19.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

32.

2017. 05. 08- 08. 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

33.

2017. 05. 19.

A 2017. 05. 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

34.

2017. 06. 01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

37.

2017. 06. 22- 24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

40.

2017. 08. 31.

Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra. 

Az Oktatási Hivatal tájokoztatója a középfokú felvételivel kapcsolatban

A középfokú felvételi eljárás résztvevői

A középfokú felvételi eljárásban az alábbi tanulók vesznek részt:

 • a 8. évfolyamot befejező tanulók közül a gimnázium, a szakgimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola 9. évfolyamára jelentkezők (beleértve a gimnáziumok, szakgimnáziumok és szakközépiskolák nyelvi előkészítő évfolyamaira jelentkezőket is),
 • a 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkező 4. évfolyamos tanulók, (beleértve a gimnáziumok nyelvi előkészítő évfolyamára jelentkezőket is) illetve
 • a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályokba jelentkező 6. évfolyamos tanulók (beleértve a gimnáziumok nyelvi előkészítő évfolyamára jelentkezőket is).

A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek:

 • a 9. évfolyamra beiskolázó gimnáziumokba, szakgimnáziumokba, szakközépiskolákba, vagy a szakiskolákba, készségfejlesztő speciális szakiskolákba, valamint
 • a 9. évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra beiskolázó gimnáziumokba.

Cikk folytatása

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Címe: 9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3.
OM azonosító: 203063

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kollégium e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

GPS koordináták: 47° 13' 51.6" , 16° 36' 56.08"

Köponti (portai) telefonszám: 00 36 94/312-375
Központi (kollégium portai) telefonszám: 00 36 94/88-77-19

Fax szám: 00 36 94/88-77-13

Titkárság: 00 36 94/315-686, 00 36 94/88-77-13
Kollégiumi titkárság: 00 36 94/88-77-18

Tanári: 00 36 94/50-60-93

Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében.
Az “Rendben” gomb lenyomásával elfogadod őket!