Felvételi eljárás

 • 1. Felvételi tájékoztató

  A felvételi elbírálás során a tanulók rangsorát valamennyi osztályunkban az általános iskola 7. év végi és 8. félévi érdemjegyei alapján állítjuk össze, központi felvételire nincs szükség. A preferált tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv.

  Felvételi tájékoztatónk megtekinthető, illetve letölthető!

  2017/2018. tanévben induló osztályok

  SZAKGIMNÁZIUM

  Tagozatkód

  Tanulmányi terület megnevezése

  Képzési idő

  0311

  Két tanítási nyelvű német-magyar Turisztika ágazat

  1+4+1 év

  0312

  Két tanítási nyelvű angol-magyar Kereskedelem ágazat

  1+4+1 év

  0313

  Vendéglátóipar ágazat

  4+1 év

  0314

  Kereskedelem ágazat

  4+1 év

  SZAKKÖZÉPISKOLA

  Tagozatkód

  Tanulmányi terület megnevezése

  Képzési idő

  0321

  Szakács

  3+2 év

  0322

  Pincér

  3+2 év

  0323

  Cukrász

  3+2 év

  0324

  Eladó

  3+2 év

  Figyelem! A beiskolázási tájékoztató a 2016. szeptemberében hatályos jogszabályok alapján készült, és tartalmazza az intézmény által meghirdetendő tanulmányi területeket a középiskolai felvételi szoftverben rögzítettekkel összhangban.

 • 2. Pályaválasztási és képzési kiállítás

  2016. november 9-10-én került megrendezésre a pályaválasztási és képzési kiállítás,
  ahol természetesen iskolánk is bemutatkozott.

  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás
  2016- Pályaválasztási és képzési kiállítás

 • 3. Nyílt nap

  Iskolánkban 2 alkalommal szervezünk nyílt napot!

  2016. november 17-én, csütörtökön
  2016. november 24-én, csütörtökön

  Mindkét alkalommal 14:30-kor kezdődik egy tájékoztató az aulában, majd lehetőség nyílik az iskolai életbe való betekintésre, tantermek, szaktantermek látogatására.

 • 4. Jelentkezés

  Legkésőbb 2017. február 15-éig az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak!

 • 5. Ideiglenes felvételi jegyzék

  2017. március 10-éig ide kerül feltöltésre az ideiglenes felvételi jegyzék, melyet természetesen iskolánkban is meg lehet tekinteni nyomtatott formában. Fontos, hogy a jegyzék nevet nem tartalmaz, csak OM azonosítót, és jeligét. Keresni is csak ezen utóbbiak szerint lehet majd!

  A jegyzék két verzióban érhető el.

  1. Kereshető formában, az OM azonosító, vagy jelige megadását követően a program megadja a rangsort, rangsorokat a kódokhoz. Ezen verzióhoz Excel programra van szükség!

  Ideiglenes felvételi jegyzék - kereshető - 2017 (xlsx)

  2. PDF formátumban tartalmazza az összes jelentkező OM azonosítóját, jeligéjét, és rangsorát. Keresni a Ctrl + F billentyűkombinációval lehet.

  Ideiglenes felvételi jegyzék 2017 (pdf)

 • 6. Módosítási lehetőség

  Az általános iskola 2017. március 16, 17-én (csütörtökön és pénteken) egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülõ közösen módosíthassa a jelentkezési sorrendet tartalmazó tanulói adatlapot. Ez a lehetõség azért fontos, mert a felvételi eljárás során a tanulók és szüleik sok olyan tapasztalatra tesznek szert, amelynek alapján eredeti elképzelésük megváltozhat.

  Ha a tanuló több iskolába vagy több tagozatra jelentkezett és a neve több helyen is szerepel a felvehetõ tanulók névsorában, akkor az ideiglenes felvételi jegyzékek ismeretében szabadon dönthet, hogy megmarad az eredeti elképzelése mellett, vagy más sorrendet alakít ki a választott tagozatok, illetve iskolák között. Ez utóbbi esetben módosított tanulói adatlapot kell kitöltenie.

  Ha a tanuló az általa fontosnak tartott helyeken nagyon hátul szerepel a rangsorban, célszerû megpróbálnia az iskolákkal egyeztetve olyan tanulmányi területet találni, amire nagyobb eséllyel veszik fel.

  A módosítás során az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett iskolához újabb tanulmányi terület (osztály, fél osztály, csoport) írható be, illetõleg az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhetõk. Új tanulmányi terület csak az érintett középfokú iskolával történt elõzetes egyezetés alapján jelölhetõ meg, de új iskolát egyáltalán nem lehet beírni!

  Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni.

  A módosítás egy új módosító tanulói adatlap kitöltésével történik a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti.

 • 7. Felvétel

  Az iskola 2017. április 19-én kapja meg az egyeztetett felvételi jegyzéket, majd ezt követően minden iskolánkba jelentkezett diák legkésőbb 2017. április 26-áig tértivevényes levélben kap értesítést a felvételről, vagy elutasításról.

 • 8. Rendkívüli felvételi

  Iskolánk a 2017/2018. tanévre rendkívüli felvételi eljárást hirdet!

  Jelentkezni 2017. május 18-áig folyamatosan lehet a honlapról letöltött jelentkezési lap kitöltésével. A jelentkezési lapot az iskola titkárságán papír alapon kérjük leadni. Döntés 2017. május 19-én lesz, melyről írásban értesítjük a jelentkezőket.

  Tanulmányi területek listája

  Kód Rövid leírás Jelentkezési lap
  0312 Szakgimnázium
  Két tanítási nyelvű magyar-angol
  1+4+1 év
  Kereskedelem ágazat
  Letöltés
  0314 Szakgimnázium
  4+1 év
  Kereskedelem ágazat
  Letöltés
  0324 Szakközépiskola
  3+2 év
  Eladó
  Letöltés
 • 9. Beiratkozás

  A beiratkozás 2017. június 23-án 8-12 óráig lesz.

Az Oktatási Hivatal tájokoztatója a középfokú felvételivel kapcsolatban

A középfokú felvételi eljárás résztvevői

A középfokú felvételi eljárásban az alábbi tanulók vesznek részt:

 • a 8. évfolyamot befejező tanulók közül a gimnázium, a szakgimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola 9. évfolyamára jelentkezők (beleértve a gimnáziumok, szakgimnáziumok és szakközépiskolák nyelvi előkészítő évfolyamaira jelentkezőket is),
 • a 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkező 4. évfolyamos tanulók, (beleértve a gimnáziumok nyelvi előkészítő évfolyamára jelentkezőket is) illetve
 • a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályokba jelentkező 6. évfolyamos tanulók (beleértve a gimnáziumok nyelvi előkészítő évfolyamára jelentkezőket is).

A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek:

 • a 9. évfolyamra beiskolázó gimnáziumokba, szakgimnáziumokba, szakközépiskolákba, vagy a szakiskolákba, készségfejlesztő speciális szakiskolákba, valamint
 • a 9. évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra beiskolázó gimnáziumokba.

Az általános iskolák kiemelt szerepet kapnak a felvételi eljárásban. Legfontosabb feladatuk a felvételre jelentkező tanulók részletes, pontos tájékoztatása, a beküldendő dokumentumok elkészítése, tartalmi és formai ellenőrzése, hitelesítése. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 37. § (1) bekezdése alapján az általános iskola tanulója esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A felvételi lapokat (Tanulói adatlap, Jelentkezési lapok, Módosító tanulói adatlap) – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – az általános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR rendszerben állítja elő, és megküldi a felvételt hirdető középfokú iskolába, valamint a Felvételi Központba.

A Felvételi Központ feladata a Tanulói adatlapok feldolgozása, a felvételi eljárás végeredményének kialakítása.

Változó intézménytípusok a szakképzésben

2016. szeptember 1-jétől, tehát a 2016/2017. tanévtől – a szakképzés rendszerének átalakítása miatt – a szakképzést folytató intézménytípusok is átalakulnak. A részletes változásokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt (a továbbiakban: Nkt.) módosító 2015. évi LXV. törvény, és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt módosító 2015. évi LXVI. törvény tartalmazza.

A változások lényege a középfokú beiskolázás szempontjából a következő:

1. A jelenlegi szakközépiskolai intézménytípus szakgimnáziumi intézménytípussá alakul, amelyben a nevelés-oktatás továbbra is az érettségit megelőző 9-12. évfolyamokon, valamint érettségit követő szakképzési évfolyam(ok)on folyik majd, azonban lényegi változás, hogy az érettségit megelőző szakaszban növekszik a szakmai képzés (és ezen belül a gyakorlati képzés) aránya, amely biztosítja, hogy a tanulók már az érettségi mellett egy szakképesítést is szerezzenek. Az érettségiig a szakképzésre fordítható idő a korábbi összesen 1 évről 1,5 évre növekszik. Az érettségit követően további 1 év alatt pedig érettségire épülő emelt szintű („technikus”) szakképesítés szerezhető. Ebben az iskolatípusban tehát 4+1 évfolyamos nevelési-oktatási formában, illetve képzésben összesen 2,5 éves szakmai képzés folyik.

2. A jelenlegi szakiskolai intézménytípus szakközépiskolai intézménytípussá alakul, amelynek lényeges tartalmi újdonsága, hogy a 3 éves szakmai képzést és komplex szakmai vizsgát követően automatikus továbblépési (továbbtanulási) lehetőséget kínál az érettségi megszerzéséhez, egy kétéves érettségire felkészítő oktatási forma keretében. Ebben az oktatási formában történő részvételről, mint lehetőségről a tanuló önállóan dönt. Ebben az iskolatípusban tehát 3+2 éves képzés folyik.

A szakképző iskolák szerkezeti változása következtében mindkét szakképző iskolatípus a jövőben egyaránt biztosítja szakképesítés és az érettségi megszerzését is.

A szakiskola, mint intézménytípus 2016. szeptember 1-étől a továbbiakban a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen tanulókat készíti fel szakmai vizsgára és nyújt részükre a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket.

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Címe: 9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3.
OM azonosító: 203063

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kollégium e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

GPS koordináták: 47° 13' 51.6" , 16° 36' 56.08"

Köponti (portai) telefonszám: 00 36 94/312-375
Központi (kollégium portai) telefonszám: 00 36 94/88-77-19

Fax szám: 00 36 94/88-77-13

Titkárság: 00 36 94/315-686, 00 36 94/88-77-13
Kollégiumi titkárság: 00 36 94/88-77-18

Tanári: 00 36 94/50-60-93

Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében.
Az “Rendben” gomb lenyomásával elfogadod őket!