9700 Szombathely,
Nagykar utca 1-3.

Könyvtár, tankönyvellátás

Könyvtárhasználati szabályzat, könyvtári szolgáltatások

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény tanulói, nevelői, adminisztratív és fizikai dolgozói vehetik igénybe annak nyitva tartási idejében. A könyvtári tagsághoz nem elegendő, ha valaki az iskola tanulója, nevelője, vagy dolgozója, a szolgáltatások igénybe vételéhez be is kell iratkozni. A beiratkozás és az alapszolgáltatások igénybevétele díjtalan.

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:

 • a könyvtár állományának egyéni és csoportos helyben használata
 • a könyvtárban tartott tanítási órák, csoportos foglalkozások
 • tájékoztatás, irodalomkutatás, irodalomjegyzék összeállítása
 • könyvtári rendezvények szervezése és lebonyolítása
 • a könyvtár dokumentumainak kölcsönzése
 • előjegyzés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • részvétel a tankönyvrendelés és ellátás szervezésében a kötelező tankönyvtári feladatokon kívül

A könyvtárhasználó jogai:

A beiratkozott tagok a számukra szükséges dokumentumokat kikölcsönözhetik, előjegyeztethetik, vagy helyben használhatják.

A könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

 • olvasótermi kézikönyvtári könyvek
 • folyóiratok
 • muzeális dokumentumok
 • audiovizuális és egyéb információhordozók

A csak helyben használható dokumentumokat a nevelők és a tanulók is egy-egy órára kikölcsönözhetik.

A könyvtárhasználó kötelezettségei:

 • A könyvtár látogatója felsőkabátját és táskáit köteles a könyvtár előterébe elhelyezni.
 • A könyvtár látogatója köteles ügyelni a könyvtár rendjére, tisztaságára, a dokumentumok épségére.
 • A könyvtár látogatójának ügyelnie kell arra, hogy magatartásával ne zavarja mások munkáját.

Az olvasói jogviszony létrejötte

Az olvasói jogviszony a beiratkozással jön létre.

Az olvasónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és  személyi igazolványának, vagy útlevelének bemutatásával igazolnia: neve, lakcíme, (állandó és ideiglenes, telefonszám), osztálya.

Az olvasó beiratkozáskor nyilatkozik arról, hogy hozzájárul személyes adatainak és azok változásának nyilvántartásához, valamint elfogadja a könyvtár használatának szabályait.

Az olvasó a személyes adataiban (név, lakcím, személyi igazolvány vagy útlevél száma) bekövetkezett változásokat – a változások egyidejű igazolása mellett – köteles nyolc napon belül személyesen, vagy írásban bejelenteni a könyvtárnak.

A könyvtár a beiratkozott olvasókról a Szirén integrált könyvtári rendszerben vezet nyilvántartást.

A könyvtár szolgáltatási és azok igénybevételének szabályai

Helyben használat: A könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: olvasótermi, kézikönyvtári könyvek, legfrissebb folyóiratok, kéziratok, CD-ROM-ok Az olvasótermi művek – indokolt esetben – egy-egy tanítási órára kölcsönözhetők.

A kölcsönzés

A könyvtárba beiratkozott olvasók az alábbi dokumentumokat kölcsönözhetik: A dokumentumtípusok kölcsönzési ideje szerint: könyvek 3 hét, folyóiratok 3 nap, számítástechnikai folyóiratok CD-, DVD melléklete 1 hét.
Esetenként a könyvtár rövidebb kölcsönzési határidőt is megállapíthat, pl. ha az adott dokumentumra több előjegyzés van.
A könyvtárból könyvet vagy más dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivenni.

A kölcsönzési határidő lejárta előtt az olvasó egy alkalommal kérheti a határidő meghosszabbítását. A kölcsönzési határidő meghosszabbítása csak abban az esetben lehetséges, ha nincs előjegyzés az adott dokumentumra.

Ha az olvasó a kölcsönzési határidőre nem hozza vissza a kivitt dokumentumokat, fel kell szólítani azok visszahozatalára. A nappali tagozatos olvasó köteles legkésőbb a tanévzáró ünnepélyig az általa kikölcsönzött könyvtári dokumentumot visszaszolgáltatni.

Ha az olvasó elveszíti, vagy erősen megrongálja a kölcsönzött dokumentumot, köteles az okozott kárt megtéríteni az alábbiak szerint:
- megvásárolja a dokumentum azonos kiadású példányát,
- a dokumentum másolatát (könyvek esetén bekötve) adja át a könyvtárnak,
- kifizeti a dokumentum gyűjteményi értékét, mely nem lehet kevesebb a másolatkészíttetés és köttetés díjánál.

Az olvasó újabb dokumentumot csak tartozásának rendezése, ill. a kártérítés összegének megfizetése után kölcsönözhet.

Olvasói és kölcsönzési nyilvántartások:
- A beiratkozott olvasókról a számítógépes Szirén integrált könyvtári rendszer nyújt tájékoztatást. Az egy alkalommal kölcsönözhető dokumentumok száma öt, kivételes esetben pl.: versenyre, felvételire, pályázatra való felkészüléskor max. 10 kötetet kölcsönözhetnek a tanulók. Ebbe nem számítanak bele az olvasónál lévő tartós tankönyvek.
- A kölcsönzési idő 3 hét, mely két alkalommal meghosszabbítható, de legkésőbb a tanév végéig vissza kell szolgáltatni a kikölcsönzött dokumentumokat. A könyvtári állományba megtalálható tartós tankönyveket a tanulók kikölcsönözhetik, de tanulmányaik befejezésekor vissza kell szolgáltatniuk a könyvtárnak.
- Amennyiben a tankönyvek megrongálódnak, vagy elvesznek a tanuló köteles az árát kifizetni, vagy helyette a régivel megegyező tankönyvet biztosítani. Ugyanez a szabály vonatkozik az egyéb könyvtári dokumentumok (könyv, videokazetta, CD, DVD) kölcsönzésre is.

Előjegyzés: A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó előjegyeztetheti. Az előjegyzett mű beérkezéséről az olvasót szóban vagy írásban értesíteni kell.

Könyvtárközi kölcsönzés: Az olvasó részére a gyűjteményben nem található dokumentum más könyvtárból átkérhető, meghozatható.

Amennyiben az átkölcsönző könyvtár az eredeti dokumentum helyett – díjazás felszámításával – másolatot küld, és a másolatra a könyvtár nem tart igényt, a másolatkészítés költségeit áthárítjuk az olvasóra. Az olvasónak meg kell téríteni azokat az egyéb költségeket (pl. postaköltségi) is, amelyeket az átkölcsönző könyvtár felszámít. Ezekről az olvasót a kérés továbbítása előtt tájékoztatni kell.

A hozzánk küldött könyvtárközi kéréseket a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk kielégíteni. Ha a kért mű nincs meg gyűjteményünkben, a kérőlapot 24 órán belül továbbítjuk.

Tájékoztatás, irodalomkutatás: Az olvasó kérésére tájékoztatást adunk:

 • a könyvtár állományáról, szolgáltatásairól,
 • a katalógusok és a számítógépes adatbázisok használatáról,
 • a könyvtári rendszerről és szolgáltatásairól.

Az olvasó kérésére segítséget nyújtunk a kért adatok kigyűjtéséhez, irodalomkutatást, témafigyelést végzünk.

Számítógépes információs szolgáltatások: Információkat szolgáltatunk az interneten elérhető közoktatási és könyvtári adatbázisokból.

Másolatszolgáltatás: A könyvtár gyűjteményében található nyomtatott dokumentumokról térítés ellenében készíthető fénymásolat.

A könyvtár nyitva tartási rendje:

Hétfő 8:00 14:30
Kedd 8:00 14:30
Szerda 8:00 14:30
Csütörtök 8:00 14:30
Péntek 8:00 14:00

A kölcsönzési idő:

Hétfő 8:30 14:00
Kedd 8:30 14:00
Szerda 8:30 14:00
Csütörtök 8:30 14:00
Péntek 8:30 13:30

 

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében.
Az “Rendben” gomb lenyomásával elfogadod őket!