A tankönyvellátás rendje

Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek  az egész tanítási év során  az iskola tanulói számára  hozzáférhetőek legyenek, s ennek megszervezése az iskola feladata.

 1. Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős.
 2. A tankönyvrendelést és  a tankönyvek terjesztését a kinevezett  tankönyvfelelős végzi el.
 3. A tankönyvfelelős feladatai:
  • Januárban  egyezteti a következő tanévben induló osztályokat az igazgatóval. Ezek után összeállítja a tankönyvrendelési táblázatokat .
  • A pedagógus a tankönyvválasztás jogával élve, a hivatalos  tankönyvjegyzék megjelenését követően  kiválasztja az alkalmazandó tankönyveket. Februárban a közoktatási tankönyvjegyzék (www.kir.hu) megjelenésének függvényében  a szakmai munkaközösségek ill. a tantárgyat tanító pedagógusok kitöltik  és aláírásukkal igazolják a következő tanévben alkalmazni kívánt tankönyvek listáját (raktári szám, a tankönyv kiadója, szerzője, címe, ára) A tankönyvválasztást követően  újabb tankönyv megrendelésére már nincs lehetőség. A tankönyv kiválasztásakor vegye figyelembe az alábbi ajánlásokat: a munkaközösségek megállapodása értelmében az egy évfolyamon és egy képzési formában tanulók ugyanazt a könyvet használják, ill. a kiválasztott tankönyvcsaládot felmenő rendszerben végig alkalmazzák.
  • A tankönyvfelelős osztályonként ill. szakmacsoportonként listát készít az egyes tantárgyakhoz tartozó tankönyvekről. Az egyéni tanulói tankönyvrendelő lapokat a sokszorosítás után a tankönyvtámogatási igénylőlapokkal együtt az osztályfőnök kiosztja a tanulóknak. Kitöltés után a szülő aláírásával jelzi jóváhagyását  a tankönyrendelésre, ill. benyújthatja igényét  tankönyvtámogatásra.
  • Március 31-ig  az osztályfőnök begyűjti az egyéni tankönyvrendelő lapokat és összesíti a tankönyvtámogatásra jogosultak igénylőlapjait, és átadja  a tankönyvfelelősnek.
  • Április utolsó munkanapjáig a tankönyvfelelős a  tanulói igények és a belépő osztályok becsült létszámának figyelembe vételével a megrendeléseket  és a tankönyvtámogatásra jogosultságot rögzíti a Kello rendszerében.
  • Az iskola a mindenkori tanév rendjében a középiskolába felvettek kiértesítésére meghatározott időig, lehetőség szerint a felvételi értesítésekkel együtt megküldi a felvetteknek  a tankönyvlistát, akik azt postai úton vagy személyesen  juttatják  vissza az iskolába.
  • Az iskola  a belépő új tanulók adatait rögzíti a tankönyvrendelési felületen, majd legkésőbb június végéig ( az alaprendelés határidejéig)  a tankönyvfelelős   rögzíti  a felvett tanulók tanköny- és tankönyvtámogatási igényeit.
  • Az iskola az éves munkatervben meghatározott rend szerint a szakképző osztályokba felvételt nyert tanulók kiértesítésekor  a felvett tanulóknak  megküldi a tankönyvlistát.   
  • A tankönyvfelelős a szakképző osztályokba felvett tanulók beiratkozásakor gyűjti össze a tankönyv – és támogatási igényeket,
  • Június 30-ig a tankönyvfelelős az igények figyelembe vételével rögzíti az új belépők  rendeléseit  ill.  módosítja a tankönyvrendelést.
  • A bármilyen okból később felvettek vagy beiratkozók  pótrendeléssel  ill. évközi rendeléssel juthatnak tankönyveikhez.
  • A Kello kiküldi a fizetős tanulók számára a csekkeket.
  • Augusztus végén   a tankönyvszállítás után a fizetős tanulók a befizetési bizonylat bemutatásával átvehetik a tankönyveiket, az ingyenességre jogosultak pedig a könyvtári bevételezés után tehetik meg ugyanezt a tankönyvtári szabályzatban rögzítettek szerint. Iskolánkban az ingyenességre jogosultak könyvtári kölcsönzéssel juthatnak tankönyveikhez.
  • A tankönyvfelelős szeptember 5-ig elkészíti és rögzíti a pótrendeléseket.
  • Iskolánk az egész tanév során biztosítja – a jogszabályoknak megfelelően – az alkalmazott tankönyv beszerzésének lehetőségét.
 4. Az iskola a  tanulói részére tankönyvtámogatást biztosít.
 5. A tankönyvtámogatás módjai a következők lehetnek:

Normatív kedvezmény illeti meg azt a tanulót, aki

  • tartósan beteg
  • szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása  esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
  • három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él
  • nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
  • a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül

A felsorolt esetekben a tanulók iskolai könyvtári kölcsönzéssel ingyenesen juthatnak tankönyvhöz. A tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, ill. ha az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt. A tanuló ill. a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítése alól az iskola igazgatója egyedi elbírálás alapján mentesítheti a tanulót, ill. a kiskorú tanuló szülőjét.

6. Tankönyvtámogatás igénylésének módja:

 • Az osztályfőnökökön keresztül kerül kiosztásra a nem végzős évfolyam tanulói számára az igénylőlap
 • A kitöltött igénylőlapot, a normatív igény esetén a jogosultságot igazoló iratot június 15-ig  kell leadni az osztályfőnököknek, akik továbbítják az igénylést a tankönyvfelelősnek.
 • A leendő 9. évfolyam, valamint a szakképző kezdő évfolyamok tanulói esetében tankönyvtámogatási igénylőlap a beiratkozáskor igényelhető és kitöltendő.
 • Normatív tankönyvtámogatási igény esetén a jogosultságot igazoló iratokat  minden tanuló esetében legkésőbb a tankönyvek átvétele előtt  ill. szeptember 30-ig  kell bemutatni ill. leadni.   Ha az igazolás elmarad, a tanuló  fizetőssé válik.

7. Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában is közzé teszi.

Szombathely, 2016. április 25.                                              

 

 

Halvax Károlyné
könyvtáros és tankönyvfelelős

 

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Címe: 9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3.
OM azonosító: 203063

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kollégium e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

GPS koordináták: 47° 13' 51.6" , 16° 36' 56.08"

Köponti (portai) telefonszám: 00 36 94/312-375
Központi (kollégium portai) telefonszám: 00 36 94/88-77-19

Fax szám: 00 36 94/88-77-13

Titkárság: 00 36 94/315-686, 00 36 94/88-77-13
Kollégiumi titkárság: 00 36 94/88-77-18

Tanári: 00 36 94/50-60-93

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében.
Az “Rendben” gomb lenyomásával elfogadod őket!