9700 Szombathely,
Nagykar utca 1-3.

Felnőttoktatás

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.

Belépési feltételek: érettségi végzettség, B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből, előzetes tudásszint mérése alapján, bármilyen 5-ös szintű szakképesítés vagy részszakképesítés
Kimenet: OKJ 55 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.
Idegen nyelv: angol vagy német

A nagy óraszámú idegen nyelvi oktatás mellett informatikai és vállalkozási ismereteket tanulnak a hallgatók. A szakképesítés-ráépülést megszerző szakember kis- és középvállalkozások ügyvezetését látja el, és alkalmas azok vezetésére idegen nyelvi környezetben is. Feladata olyan összetett vállalatirányítási tevékenységek végzése, ahol a számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett, az irányítása alá eső munkatársak képzése, motiválása és ellenőrzése is lényeges, miközben fontos szerepet kap a rugalmas kapcsolatépítés a tulajdonosi, ágazat irányítási, valamint a helyi szervezetekkel. Kiemelt fontosságú a vezetés alá vont feladatcsoport törvényi kötelezettségeinek figyelemmel kísérése és betartatása, konkurencia-figyelés és változásmenedzsment.

Tagozat: Esti | Képzési idő: 1 év | Évfolyam: 13.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • vállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni
 • irányítani, szervezni, ellenőrizni a vállalkozást és annak részlegeit
 • marketing tevékenységet végezni és vezetni
 • megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenység ügyvitelét
 • megszervezni és lebonyolítani a készletezés, raktározás, nyilvántartás ügyvitelét és azt számon kérni
 • megszervezni és lebonyolítani az értékesítési tevékenységet és azt vezetni, ellenőrizni
 • ellátni a kis- és középvállalat szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 • ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat, illetve azt delegálni és ellenőrizni.
 • felmérni és értékelni a piaci környezetet
 • alkalmazni a munkakörének ellátásához szükséges munkahelyi egészség és biztonsági előírásokat
 • alkalmazni a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat
 • KER B2 szintű nyelvtudásnak megfelelően kommunikálni idegen nyelven szóban és írásban
 • idegen nyelven megérteni az összetettebb, akár szakmai témájú szövegek fő gondolatmenetét, érvelését
 • idegen nyelven követni olyan televízió műsorokat, amelyek számára ismerőstémákat érintenek
 • számára ismert témákban folyamatos és természetes módon interakciót folytatni idegen nyelven, akár anyanyelvi beszélővel is
 • véleményét ismert témában idegen nyelven kellő részletességgel kifejteni, részletezni egy álláspont előnyeit és hátrányait
 • világos, részletes szöveget alkotni idegen nyelven különböző témákról, valamint tájékoztató jelentéseket és összefoglalókat megírni
 • szóban és írásban kevés nyelvi hibával idegen nyelven kommunikálni olyan, az üzleti életben előforduló helyzetekben és témákban, amelyek számára ismerősek
 • számára kevésbé ismerős, az üzleti életben előforduló témákban, helyzetekben írásban és szóban szöveget alkotni
 • hosszabb, összefüggéseket is feltáró előadásokat, beszámolókat, bemutatókat megtartani idegen nyelven
 • akár több IKT eszközt is párhuzamosan használni feladatai megoldásához
 • munkájához szükséges irodai programcsomagot feladatainak gyakorlati megoldásához alkalmazni
 • internet alapú szolgáltatásokat, e-ügyintézési lehetőségeket a vállalkozás működtetéséhez igényelni és használni

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

1312

Ipari tevékenységet folytató egység vezetője

Műszaki igazgató, igazgatóhelyettes (termelő)

Termékgyártóüzem-vezető

Ipartelep-vezető

1321

Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője

Logisztikai igazgató

Szállítási igazgató

1322

Informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője

Informatikai-projekt igazgatója

Telekommunikációs szervezet vezetője

Számítóközpont-vezető

1414

Vállalati stratégiatervezési egység vezetője

Tervezési igazgató

Üzleti tanácsadó szervezet vezetője

Stratégiai és fejlesztési igazgató

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei

 • Gyakorlati vizsgatevékenység (120 perc): összetett informatika feladat megoldása
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység
  • A) Komplex vállalkozói ismeretek (60 perc)
  • B) Az íráskészség és az olvasott szöveg értésének mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése (210 perc)
 • Szóbeli vizsgatevékenység (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 20 perc, hallás utáni értés 20 perc): A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése

További információk a www.nive.hu weblapon a szakmai vizsgakövetelményekben találhatóak. 

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében.
Az “Rendben” gomb lenyomásával elfogadod őket!