9700 Szombathely,
Nagykar utca 1-3.

Felnőttoktatás

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.

Belépési feltételek: alapfokú iskolai végzettség, bármilyen 3-as szintű szakképesítés vagy részszakképesítés


Kimenet: OKJ 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.
Idegen nyelv: angol vagy német

A nagy óraszámú idegen nyelvi oktatás mellett informatikai és vállalkozási ismereteket tanulnak a hallgatók. A szakképesítést megszerző szakember feladata olyan vállalkozás/vállaltirányítási részfeladatok elvégzése, ahol egyszerűbb számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett a vele együttműködő munkatársak képzésében, motiválásában, ellenőrzésében is kaphat feladatokat. A szakember megfelelő informatikai és idegennyelv-tudással rendelkezik ahhoz, hogy kapcsolatot tudjon fenntartani más vállalkozásokkal/vállalatokkal és szervezetekkel. A munkája során feladata a felelősségére bízott egység működésének irányítása, valamint törvényi kötelezettségeinek betartása és betartatása, konkurencia-figyelés.

Tagozat: Esti | Képzési idő: 1 év | Évfolyam: 13.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • vállalkozást működtetni/megszüntetni
 • irányítani, szervezni, ellenőrizni a vállalkozás/vállalat egyes részlegeit
 • marketing tevékenységet végezni
 • lebonyolítani a beszerzési tevékenység ügyvitelét
 • lebonyolítani a készletezés, raktározás, nyilvántartás ügyvitelét és azt számon kérni
 • lebonyolítani az értékesítési tevékenységet és azt vezetni, ellenőrizni
 • ellátni a mikró és kisvállalat/vállalkozás szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 • ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat
 • felmérni a piaci környezetet
 • alkalmazni a munkakörének ellátásához szükséges munkahelyi egészség és biztonsági előírásokat
 • alkalmazni a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat
 • KER B1 szintű nyelvtudásnak megfelelően kommunikálni idegen nyelven írásban és szóban
 • a tanult idegen nyelven megérteni akár az üzleti életben szokásos helyzetekben is a fontosabb szóban közölt információkat olyan világos szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak
 • kiszűrni a lényegi információkat idegen nyelvű tévéadásból
 • elboldogulni a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás vagy munka során adódik
 • egyszerű, összefüggő idegen nyelvű szóbeli szöveget alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak
 • írásban és szóban egyaránt idegen nyelven leírni élményeket és eseményeket, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket
 • ismert témákról egyszerű, de összefüggő idegen nyelvű írott szöveget alkotni
 • szóban és írásban a megértést nem befolyásoló nyelvi hibákkal kommunikálni idegen nyelven olyan, az üzleti életben gyakori helyzetekben, amelyek számára ismerősek
 • a mindennapi üzleti életben szokásos témákban írásban és szóban egyaránt összefüggő szöveget alkotni
 • kiválasztani és használni a munkája során jelentkező feladat megoldásához az általa ismert digitális eszközök, szoftverek közül a megfelelőket
 • munkáját helyi hálózatban végezni
 • munkájához szükséges irodai programcsomagot feladatainak gyakorlati megoldásához alkalmazni
 • internet alapú szolgáltatásokat, e-ügyintézési lehetőségeket a vállalkozás működtetéséhez igényelni és használni

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A

B

C

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

1311

Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője

Mezőgazdasági üzemvezető

Vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető

Halászati egység vezetője

1312

Ipari tevékenységet folytató egység vezetője

Asztalosműhely-vezető

Gyárrészlegvezető

Ipari egység/szervezet vezetője

Ipari tevékenységet folytató egység/szervezet vezetője

1321

Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője

Áru- és személyszállító egység/szervezet vezetője

Beszerzési vezető

Fuvarvállaló és szolgáltató egység/szervezet vezetője

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei

 • Gyakorlati vizsgatevékenység (120 perc): összetett informatika feladat megoldása
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység
  • A) Komplex vállalkozói ismeretek (60 perc)
  • B) Az íráskészség és az olvasott szöveg értésének mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése (180 perc)
 • Szóbeli vizsgatevékenység (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc, hallás utáni értés 20 perc): A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése

További információk a www.nive.hu weblapon a szakmai vizsgakövetelményekben találhatóak. 

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében.
Az “Rendben” gomb lenyomásával elfogadod őket!