9700 Szombathely,
Nagykar utca 1-3.

A munkanaplót a tanuló vezeti!

A munkanapló - hasonlóan a foglalkozási naplóhoz - a gyakorlati képzés kísérő dokumentuma. A munkanaplót a tanulók a szakképző iskolában tudják beszerezni. 

Tartalmazza:

 • a tanuló, iskola és munkahely adatait,
 • szakoktatók, gyakorlati oktatásvezető nevét,
 • szakképzéssel kapcsolatos dokumentumok elérhetőségét,
 • tanévre vonatkozó fontos információkat (iskolai napokat, szüneteket)
 • félévi átlagot.

 

A munkanaplót a tanuló a gyakorlati képzésre és az iskolai gyakorlatra köteles magával vinni.

 • A tanulónak a munkanaplóba – napra szólóan – be kell jegyeznie a gyakorlati képzés során végzett tevékenységet, az elsajátított ismereteket.
 • A naplóba kell bejegyezni a tanuló hiányzásait, illetve azok igazolását.
 • A gyakorlati oktató a tanuló munkanaplóját minden hónap végén aláírásával látja el.
 • A munkanaplón keresztül tájékoztatja az illetékes szakképző iskolát a tanuló gyakorlati képzésbe tanúsított előmeneteléről (havi gyakorlati érdemjegy adása), valamint esetleges kéréseit is ezen keresztül teszi meg.

A foglalkozási napolót a gyakorlati képző vezeti!

Szakképzésről szóló törvény:

41. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni.

(2) A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt, a tanuló értékelését és a tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzés során.

(3) A foglalkozási naplót a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátani. Amennyiben a gyakorlati képzést folytató szervezet a foglalkozási naplót nem tudja bemutatni, a szakképző iskola értesíti a gazdasági kamarát, amely az értesítés alapján - a 60. §-ban meghatározottak szerint - soron kívül ellenőrzi a gyakorlati képzést folytató szervezetnél a foglalkozási napló vezetésére vonatkozó előírások betartását.

(4) Azzal a gyakorlati képzést folytató szervezettel szemben, aki a foglalkozási napló vezetését a területileg illetékes gazdasági kamara felszólítása ellenére ismételten elmulasztja, a területileg illetékes gazdasági kamara - a 61. §-ban foglaltak szerint - bírságot szab ki.

(5) Amennyiben a gyakorlati képzést folytató szervezet a foglalkozási napló vezetését a bírság kiszabását követően ismételten elmulasztja, a területileg illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzést folytató szervezetet három évre eltiltja a gyakorlati képzés folytatásától.

Intézményünkben a gyakorlati képzés belső és külső tankonyhán, tanétteremben, szaktantermekben folyik. A szakgimnáziumi szakokon év közben iskolán belül van a gyakorlati oktatás, míg az összefüggő nyári gyakorlat külső képzőhelyen együttműködési megállapodással. Szakközépiskolában 9. évfolyamon iskolán belül, sikeres szintvizsgát követően a nyári gyakorlattól tanulószerződéssel külső képzőhelyen folyik a gyakorlati oktatás.

Gyakorlati oktatásvezető Orbán Andrea.
Telefon: 00 36 94 312 375 (111-es mellék)
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Munkahely ajánlásaink (Hírek, információk menüben, Letöltések menüponton belül a Gyakorlati képzés mappában található)

 

A duális képzési forma esetében a szakközépiskola nappali rendszerű oktatásában kötelező. Kivéve:

 • esti, levelező munkarend szerint tanulók
 • érettségi végzettséggel rendelkezők
 • másod, vagy további szakmát tanulók
 • részszakképesítést tanulók
 • a sikeres szintvizsgával rendelkező tanulók

Időpontja az első szakképzési évfolyam tanévében, február első tanítási napjától április utolsó tanítási napjáig. A szintvizsga teljesítéséig a tanuló gyakorlati képzése kizárólag tanműhelyi körülmények között szervezhető meg. A szintvizsga eredménye a tanuló év végi szakmai érdemjegyébe nem számít bele, illetve nem előfeltétele a komplex szakmai vizsgának.

Szintvizsga feladatok | Szintvizsga szabályzat

 

 

Az OKJ-ban meghatározott szakképesítéshez az iskolai rendszerű szakképzés esetében a szorgalmi időszakot összefüggő szakmai gyakorlat követ, melynek időtartamát a szakképzési kerettanterv alapján készített szakmai programban kerül meghatározásra. Erre az időszakra a tanulószerződés/együttműködési megállapodás alapján a tanulót pénzbeli juttatás illeti meg. A külső képzőhelyet a tanuló választhatja ki. Szakgimnazista esetében az iskola és a képzőhely együttműködési megállapodást köt. A szakközépiskolai tanulók tanulószerződést kötnek. Olyan munkahelyet érdemes választani, amely az adott szakképesítésre vonatkozóan az illetékes kamaránál a gyakorlati képzés folytatására jogosult, a kamarai nyilvántartásban már szerepel.

Szakközépiskolai nyári gyakorlat (külső képzőhelyen)

 • 9. évfolyam végén 140 óra
  (20 nap, 4 hét, heti 5 nap, napi 7 óra)
 • 10. évfolyam végén 140 óra
  (20 nap, 4 hét, heti 5 nap, napi 7 óra)

Szakgimnáziumi nyári gyakorlat (külső képzőhelyen)

 • 9. évfolyam végén nincs
 • 10. évfolyam végén 140 óra 
  (20 nap, 4 hét, heti 5 nap, napi 7 óra)
 • 11. évfolyam végén 140 óra
  (20 nap, 4 hét, heti 5 nap, napi 7 óra)

Érettségi utáni szakképzésen (külső képzőhelyen)

 • 13. évfolyam végén 160 óra
  (20 nap, 4 hét, heti 5 nap, napi 8 óra)

Az összefüggő nyári gyakorlat letöltésének ideje: a tanév végétől augusztus 31-éig a tanuló és a munkahely megállapodása alapján (egybefüggően). A következő évfolyamba lépés feltétele a sikeres év végi bizonyítvány, valamint az előírt nyári gyakorlat letöltése.

Nyári gyakorlatok tartalma letölthető a Hírek, információk menü, Letöltések menüpont, Gyakorlati képzés mappa, Gyakorlati képzőhelyeknek almappából.

A tanulószerződés, a gyakorlati képzés megvalósulásának céljából a tanuló és a gyakorlati képző között megkötött írásbeli szerződés, mely jogokat és kötelességeket fogalmaz meg mindkét fél számára.

A tanulószerződést 4 eredeti példányban kell elkészíteni, valamennyi példányt legkésőbb a megkötéstől számított 5 munkanapon belül meg kell küldeni a nyilvántartást vezető szervnek (gazdasági kamarának). A tanulószerződés a kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. A tanulószerződések ellenjegyzett példányait a kamara megküldi az érintett felek számára.

Kérdések - Válaszok a tanulószerződéssel kapcsolatosan

Mi a tanulószerződés?
Szakképzési évfolyamon gyakorlati képzés céljából a tanuló és a gyakorlati képző között megkötött írásbeli szerződés, mely jogokat és kötelességeket fogalmaz meg mindkét fél számára.

Ki köthet tanulószerződést?
Az a tanuló, aki:

 • tanulói jogviszonyban áll magyarországi székhellyel működő oktatási intézménnyel;
 • az első és a második (bizonyos esetekben több), állam által elismert szakképesítést szerzi meg (a másodikat kizárólag felnőttoktatásban);
 • egészségügyi és/vagy pályaalkalmassági feltételeknek megfelel a választott szakma tekintetében;
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban, valamint nappali, esti, levelező rendszerű felnőttoktatásban folytatja tanulmányait; (A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben szakképző iskola esetén huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.)
 • sikeres szintvizsgát tett, ha a szakmai és vizsgakövetelmény előírja (kivéve, ha gyakorlata kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben történik).
Bővebben...

Az egészségügyi alkalmasság annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre. 

A legfontosabb egészségügyi alkalmassági feltételek: átlagos testi és pszichikai fejlettség, fizikum, a végtagok épsége, normális funkcionálása, ép mozgáskoordináció. Számos krónikus betegség (pl. cukorbetegség, epilepszia, ízületi betegségek, bőrbetegségek, komoly hallás- és látáskárosodás, asztma, allergia, egyes szívbetegségek, arc-kéz torzító elváltozásai, egyes esetekben színtévesztés, beszédhiba stb.) alkalmatlanságot jelent, ezért betegségeiket igazoló orvosi dokumentumokat be kell mutatni a vizsgálat során.

Fent említett betegségek bármelyikében szenvedő tanulók számára előzetes pályaválasztási tanácsadás kérése indokolt, melyet iskolánkban dr. Takács Edina iskolaorvos végez. 

Bővebben...

 

A pályaalkalmasság a szakképzésbe történő bekapcsolódás - szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott - azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a választott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára és a választott tevékenység, foglalkozás ellátására. 

A vizsgálaton a szempontok figyelembevételével történik a tanulók ellenőrzése.

A pályaalkalmassági időpontjai: kiértesítés szerint

Helyszín:
Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3.

A vizsgálatot végzik:
a szakképző iskola szakoktatói - pedagógusai.

Szempontok:

Bővebben...

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében.
Az “Rendben” gomb lenyomásával elfogadod őket!